نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله - دکتر نوید حسین زاده

نوار عصب و عضله یا EMG چیست؟

EMG

تست نوار عصب و عضله یک بررسی تشخیصی برای پی بردن به عملکرد عصب‌های بدن است. بدن انسان یک مولد الکتریسیته است و هدف از تولید این الکتریسیته انتقال پیام ها بین مغز و دیگر اندام هاست. انتقال پیام هایی بصورت حس لمس، درد، فشار، گرما در پوست و دیگر حسهایی مثل دیدن، شنیدن و ...از اندام به مغز از طریق عصب انجام می‌شود. همچنین دستورات مغز به اندام‌ها برای انجام دادن کارهایی مثل حرکت دادن عضو از طریق ارسال پیام بوسیله عصب‌ها است. اعصاب این پیام‌ها را بصورت امواج الکتریکی منتقل می‌کنند دقیقاً مثل همان کاری که در سیم تلفن انجام میشود.

هنگام انقباض ماهیچه و یا انتقال پیام عصبی در بدن، از جابجایی یون‌ها در بافت‌های مربوطه، سیگنال‌های الکتریکی ایجاد می‌شود. نوار عصب و عضله، ماهیچه‌نگاری، الکترومیوگرافی (Electromyography) یا EMG ثبت سیگنال‌های الکتریکی ناشی از فعالیت عصب و ماهیچه می‌باشد که به صورت غیر تهاجمی (مثلاً از طریق نصب الکترود سطحی بر روی بدن) و یا به صورت تهاجمی (مثلاً از طریق وارد کردن الکترود سوزنی به بافت مورد نظر) صورت می‌گیرد. شایان ذکر است که ثبت سیگنال EMG سطحی به صورت غیر تهاجمی ریسک کمتری را متوجه‌ی فرد مورد آزمایش یا بیمار کرده و در نتیجه روش اندازه‌گیری نسبتاً متداول‌تری می‌باشد.

مدت زمان تست نوار عصب و عضله بسته به نوع درخواست 45 دقیقه تا دو ساعت زمان برای این تست لازم است ، در مواردی جهت ارزیابی دقیقتر یا فالو آپ بیمار ممکن است نیاز به مراجعه مجدد باشد.

  • تشخیص وجود درگیری عصبی
  • تشخیص نوروپاتی‌های ارثی و اکتسابی
  • تشخیص بیماری‌های NMJ مانند میاستنی گراویس
  • تشخیص میوپاتی‌های ارثی و اکتسابی
  • تشخیص وجود درگیری عصبی
  • تروما درگیری‌های اعصاب محیطی یا شبکه بازویی و لوبوساکرال
  • تشخیص سندروم تونل کارپ
  • تشخیص شاخ قدامی نخاع مانند ALS_SMA
  • تشخیص نوروپاتی‌های کرانیال مانند فلج عصب صورت