کمترین آسیب نتیجه صحیح خوابیدن

صحیح خوابیدن

کمترین آسیب نتیجه صحیح خوابیدن

همه ما خوابیدن را دوست داریم اما طرز صحیح خوابیدن را نمی‌دانیم. درست خوابیدن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود. خوابیدنی درست است که کمترین فشار به ستون فقرات وارد شود یعنی ستون فقرات به حالت طبیعی خود باشند نه خیلی صاف، نه خیلی خمیده. در وضعیتی بخوابید که قوس‌های طبیعی ستون فقرا‌تتان حفظ گردند.

نکاتی باید هنگام خواب به آن توجه شود به عنوان مثال هنگام خواب زمانی که به پهلو می‌خوابید بین زانوان خود یک بالش کوچک و در زیر کمر خود یک حوله تاشده قرار دهید. هـنگام خواب بـه پهلو هیچگاه زانوهایتان را تا قفسه سینه جمع نکنید. زمانی هم که به پشت می‌خوابید می‌توانید این کار را انجام دهید همه این نکات باعث می‌شود که ستون فقرات حالت طبیعی خود را حفظ کند.

نکات مهم حین برخاستن از تخت‌خواب

همانطور که هنگام خواب باید نکات مهم گفته شده را مورد توجه قرار داد، هنگام برخاستن نیز نکاتی را باید رعایت نمود. برخاستن از تخت خواب باید به‌گونه ای انجام گیرد که کمترین فشار به ستون فقرات وارد شود.

یکی از روش‌هایی که خطر کمی دارد به این صورت است که بدن را به پهلو قرار می‌دهیم سپس پاها را خم نموده و از تخت آویزان می‌نماییم. بعد از انجام این مراحل به کمک دستان خود بدن را از تخت جدا کرده و می‌نشینیم. برای بلند شدن از تخت پاها را به تخت نزدیک کرده سپس به مقدار کم بدن خود را خم می‌نماییم یکی از کم خطرترین روش ها برای برخاستن به این شکل است که به یک سمت میغلتیم و به پهلو قرار میگیریم و سپس پاهایمان را از زانو خم نموده و آنها را از تخت آویزان می‌کنیم. در این حالت به کمک دستمان تنه خود را از تخت بلند کرده و می نشینیم. با این روش کمر ما در معرض کمترین آسیب قرار می‌گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید