اسکلروز متعدد

بیماری ام اس یا اسکلروز متعدد

بیماری ام اس یا اسکلروز متعدد

به دنبال احساس شدن گزگز و مورمور در اندام اولین چیزی که به ذهن افراد خطور می کند مبتلا شدن به بیماری ام اس یا اسکلروز متعدد ( Multiple Sclerosis) است. بیماری ام اس یا اسکلروز متعدد یک بیماری مخرب التهابی پیشرونده عصبی و خودایمنی است  که تا کنون دلیل مشخصی برای آن پیدا نشده است.

بیشتر بخوانید