دکتر نوید حسین زاده

متخصص طب فیزیک و توانبخشی

- فارغ التحصیل دانشگاه تبریز
- بیش از ۱۵ سال سابقه طبابت
- بیش از ۱۰ سال سابقه طبابت در رشته تخصصی طب فیزیک و توانبخشی
- چاپ مقاله "بررسی ارزش پیشگویی کنندگی تحریک مغناطیسی بافت مغز در پیش بینی بهبود کارکرد حرکت بیماران با سکته حاد ایسکمیک مغزی" در نشریه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- چاپ مقاله " گزارش استفاده از ارتز ARGO در یک بیمار پاراپلژیک " در نشریه دانشگاه ارومیه